ജിയോ 4ജി ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു,50 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ജിബി ഡേറ്റ..

രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം കമ്പനി റിലയൻസ് ജിയോയുടെ ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.കമ്പനി മേധാവി മുകേഷ് അംബാനിയാണ് ജിയോ ഓഫർ വിവരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
കൂടുതൽ താരീഫ് വിവരങ്ങൾ:

  • 50 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ജിബി ഡേറ്റാ , 5 പൈസക്ക്  1 എംബി എന്ന നിരക്കിൽ
  • ജിയോയിൽ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ID കാണിക്കുക വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക്, താരിഫ് 25 ശതമാനം അധിക ഡാറ്റ ലഭിക്കും
  • ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി എല്ലാ വോയ്സ് കോളുകൾ തികച്ചും സൌജന്യമാണ്
  • ജിയോ 4G താരിഫ്  ആരംഭിക്കുന്നു. 300MB 28 ദിവസം 149 രൂപ.
  • പ്രതിമാസം 4GB 4G ഡാറ്റ 499 രൂപ, പ്ലസ്  രാത്രി പരിമിതികളില്ലാത്ത 4G ഡാറ്റ 28 ദിവസം.
  • പ്രതിമാസം 10GB 4G ഡാറ്റ 999 രൂപ, പ്ലസ്  രാത്രി പരിമിതികളില്ലാത്ത 4G ഡാറ്റ 
  • പ്രതിമാസം 20GB 4G ഡാറ്റ 1,499 രൂപ, പ്ലസ്  രാത്രി പരിമിതികളില്ലാത്ത 4G ഡാറ്റ 
  • പ്രതിമാസം 35GB 4G ഡാറ്റ 2,499 രൂപ, പ്ലസ്  രാത്രി പരിമിതികളില്ലാത്ത 4G ഡാറ്റ
  • പ്രതിമാസം 60GB 4G ഡാറ്റ 3,999 രൂപ, പ്ലസ്  രാത്രി പരിമിതികളില്ലാത്ത 4G ഡാറ്റ
  • പ്രതിമാസം 75GB 4G ഡാറ്റ  4,999 രൂപ, പ്ലസ്  രാത്രി പരിമിതികളില്ലാത്ത 4G ഡാറ്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡേറ്റാ താരീഫാണ് റിലയൻസ് ജിയോ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 50 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ജിബി ഡേറ്റയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഓഫർ. വോയ്സ് കോൾ, ഇന്ത്യയിലെ റോമിങിന് പ്രത്യേകം ചാർജ് ഈടാക്കില്ല.അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ എല്ലാവർക്കും ജിയോ സിം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാം. പ്രഖ്യാപിച്ച താരീഫുകൾ ഡിസംബർ 31 വരെ.


ഫ്രീ വെൽകം ഓഫർ പ്രഖ്യാപനമാണ് അംബാനി നടത്തിയത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനിടെ 10 കോടി വരിക്കാരെ സ്വന്തമാക്കുകയാണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്തെ ഡേറ്റാ രംഗത്ത് ജിയോ വൻ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരുമെന്നത് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്.